Παναγία Καρδιώτισσα η Ξενιακιανή

8 Σεπτεμβρίου. Εορτάζεται η Γέννηση της Παναγίας.Εορτάζει το χωριό μας τον ενοριακό του ναό και την Παναγία την επικαλουμένη Καρδιώτισσα την Ξενιακιανή. Πολλά τα θαύματα που μπορεί ο καθένας Ξενιακιανός να ιστορήσει, όμως δυο σπουδαία είναι καταγεγραμμένα:
1. " κατά την επανάστασιν του 1866 εισελθόντες ούτοι (οι Τούρκοι) εις το χωρίον και προελάσαντες επεχείρησαν να εισχωρήσουν την εκκλησίαν. Ηκούσθη όμως εντός αυτής αλλόκοτος βοή ως βροντή υπόκωφος και οι Τούρκοι έντρομοι ετράπησαν εις φυγήν, ουδεμίαν ζημίαν
2."Στις 7 Σεπτεμβρίου παραμονή της γιορτής της Παναγίας ( Γενέσιο Θεοτόκου 8 Σεπτεμβρίου) οι Γερμανοί πραγματοποιούν κύκλωση του χωριού Ξενιάκου με σκοπό να το κάψουν. Κι ενώ οι χωριανοί που είχαν έγκαιρα απομακρυνθεί από τα σπίτια τους παρακολουθούσαν με τρόμο από μακριά τις σχετικές προετοιμασίες, μια φωτοβολίδα από τα δυτικά έδωσε το σύνθημα όχι της πυρπόλησης ευτυχώς αλλά ταχείας αποχώρησης. Το χωριό σώθηκε...."
  


Σήμερα (2015) κατά την πανηγυρική θεία Λειτουργία ψάλαμε για πρώτη φορά απολυτίκιο της Παναγίας της Ξενιακιανής που εποίησε ο γράφων ένεκεν ευγνωμοσύνης για τα θαύματά Tης και είναι:

Απολυτίκιον Παναγίας Ξενιακιανής
               Ήχος α΄  Της ερήμου πολίτης
Εικόνα σου την θείαν προσκυνούμεν Πανάχραντε και Φοβεράν Προστασίαν Σε ονομάζομεν, ότι πλείσται αι των θαυμάτων Σου ροαί πάλαι τε και εν τοις νέοις τοις καιροίς. Συ γαρ Αγαρηνούς εκδίωξας και κατακτητάς Αλεμάνους ουκ επέτρεψας πυρπολήσαι Σε. Δόξα Καρδιώτισσα Αγνή, δόξα Σοι Στρατηγέ Υπέρμαχε, δόξα τη προς ημάς Σου παρουσία Άχραντε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου